آمار عرضه های بورس کالا

   از تاریخ:    تا تاریخ:   
نام کارگزارتاریخ عرضهنام محصولنوع بسته بندیمشخصات کالای قایل عرضهتولید کنندهعرضه کنندهحجم قابل عرضهحداقل عرضهقیمت پایهحداقل قیمت پایهمکان تحویلنوع معاملهتاریخ تحویلحداکثر افزایش عرضهواحد پایه تخصیصحداقل خریدحداقل خرید جهت کشف نرخحداکثر خرید در صورت وجودحداقل قیمت مجازحداکثر قیمت مجازخطای مجاز تحویلنوع تسویهحداقل تغییر قیمت سفارش
No records to display.
  • Sort Ascending
  • Sort Descending
  • Clear Sorting
  • Group By
  • Ungroup
  • Columns
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بانک سپه می باشد